Takbehandling utan högtryckstvätt

När vi utför en takbehandling utan högtryckstvätt börjar vi alltid med att avlägsna mossa och annan påväxt från taket. Trasiga takpannor byts ut och hängrännor töms. Sedan behandlas taket med vårt särskilda bekämpningsmedel avsett för ändamålet. Preparatet vi använder motverkar även ny påväxt. Vi avslutar vårt arbete med att göra rent runt fastigheten och transporterar bort all avfall. Efter fyra år kontaktar vi er för en gratis efterkontroll. Som tidigare kund erbjuder vi även 40% rabatt på nästkommande behandling av takskrapning om det är aktuellt.

Före

Efter

Kostnadsfri offert

Vi svarar inom 24 timmar

Välj tjänster