Takbehandling utan högtryckstvätt

Kostnadsfri offert!

När vi utför en takbehandling utan högtryckstvätt börjar vi alltid med att avlägsna mossa och annan påväxt från taket. Trasiga takpannor byts ut och hängrännor töms. Sedan behandlas taket med vårt särskilda bekämpningsmedel avsett för ändamålet. Preparatet vi använder motverkar även ny påväxt. Vi avslutar vårt arbete med att göra rent runt fastigheten och transporterar bort all avfall. Efter fyra år kontaktar vi er för en gratis efterkontroll. Som tidigare kund erbjuder vi även 40% rabatt på nästkommande behandling av takskrapning om det är aktuellt.

Hustak innan takbehandling utan högtryckstvätt

Före

Hustak efter takbehandling utan högtryckstvätt

Efter

Kostnadsfri offert

Vi svarar inom 24 timmar

Typ av Fastighet

Välj tjänster

GDPR: Den nya lagen om hantering av personuppgifter trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt
att veta är att H2O Taktvätt i Sydost AB aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa
uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av uppdrag som är aktuell.
Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från
H2O Taktvätt i Sydost AB.