Solceller

Tillsammans med SolarOn

SolarOn har ett nytt helhetslösande koncept för privatpersoner, företag, BRF:er och lantbruk att bli mer självförsörjande med egen elproduktion. SolarOn samarbetar tillsammans med H2O Taktvätt i Sydost och Bravida. H2O Taktvätt i Sydost förnyar ytskiktet på olika typer av tak innan solcellsinstallationer utförs. Bravida är nordens ledande installation- och serviceleverantör av hållbara helhetslösningar inom el. För våra uppdrag kommer Bravida hantera inkoppling av produktionsanläggningen till elanläggningen. 

Vi arbetar med gedigna leverantörer som lämnar trygga garantier. Montering av högklassiga solcellsanläggningar sker med egen personal. Bravida skyltar upp och dokumenterar elinstallationen enligt ”Svensk Elstandard – Handbok 457” som underlag för ett korrekt utförande och ett tryggt ägande av er solcellsanläggning.

Vårt mål är och kommer alltid att vara trygghet och kvalitet i varje hänseende. Vi vill att våra kunder ska vara stolta över deras investering. Vi lämnar alltid en gedigen slutdokumentering med tillhörande garantier och signerat egenkontrollprogram.

Hustak före, under och efter takmålning

Kostnadsfri offert på solceller

Typ av Fastighet

Jag vill ha offert på:

GDPR: Den nya lagen om hantering av personuppgifter trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt
att veta är att H2O Taktvätt i Sydost AB aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa
uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av uppdrag som är aktuell.
Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från
H2O Taktvätt i Sydost AB.